Dział Gospodarki Mieszkaniowej
(ul. Zamenhofa 17, 43 843 31 15)

  • gospodarka komunalnymi budynkami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi
  • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
  • eksploatacja i remonty tych budynków i lokali;
  • wykonywanie okresowych przeglądów budynków mieszkalnych i innych znajdujących się w administracji Spółki i kwalifikowanie tych budynków do remontu.