ZAMÓWIENIE: podstawienie i odbiór: kontenera KP-7 / opróżnienie pojemników na odpady

WNIOSEK o zawarcie / rozwiązanie umowy

 

icon document UMOWA na odbiór odpadów

 icon document UMOWA dzierżawy pojemników

 

KARMON - środek poprawiający właściwości gleby

Decyzja G-1285/22 z dnia 16.12.2022 roku.
Instrukcja stosowania i przechowywania.
Cennik.
Wzór zamówienia.
Informacja odnośnie sprzedaży.

 

PSZOK / Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie

Regulamin PSZOK

Klauzula informacyjna RODO dla osób dostarczających odpady na PSZOK

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK - Oświadczenie wypełniane w przypadku dostarczane odpadów komunalnych
do PSZOK w Rudzie, pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałej objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, osobiście przez właściciela tej nieruchomości.

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK - Oświadczenie wypełniane w przypadku dostarczane odpadów komunalnych
do PSZOK w Rudzie, pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałej objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w imieniu właściciela przedmiotowej nieruchomości.

Załącznik nr 3 do Regulaminu PSZOK - Zlecenie przyjęcia odpadów w PSZOK w Rudzie w przypadku dostarczenia odpadów
pochodzących z terenu nieruchomości niezamieszkałej nieobjętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez właściciela przedmiotowej nieruchomości.

Cennik / Usługi odpłatne dotyczą nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieluń.

Załącznik nr 4 do Regulaminu PSZOK - Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK w Rudzie.

Załącznik nr 5 do Regulaminu PSZOK - Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK w Rudzie.

Załącznik nr 6 do Regulaminu PSZOK - Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego PSZOK w Rudzie.

 

E-faktura 

icon pdf 16 REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

icon pdf 16 OŚWIADCZENIE o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną - podpisz i prześlij

icon pdf 16 OŚWIADCZENIE o zmianie adresu e-mail służącego do przesyłania faktur w formie elektronicznej

icon pdf 16 OŚWIADCZENIE o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną

 

icon document Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń

icon document Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

icon document Cennik opłat za odbiór odpadów komunalnych - gmina Wieluń

icon document Cennik opłat za odbiór odpadów komunalnych - gmina Wierzchlas