Pierwsza Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy ulicy Błońskiej została przekazana do eksploatacji 1969 r. Nieużytkowane elementy dawnej oczyszczalni wciąż znajdują się na naszej oczyszczalni.

20240226 095236

Jak działała pierwsza oczyszczalnia? Docierające z miasta ścieki trafiały poprzez komorę krat do studni zbiorczej, następnie przez pompownię ścieków z wykorzystaniem piaskownika były tłoczone na Osadnik Imhoffa. To tam następowało osadzanie części łatwo opadających na dnie zbiornika. Tak powstały podczas oczyszczania uwodniony osad transportowany był na poletka osadowe, gdzie zawarta w nim woda odparowywał, tworząc gęsty osad gotowy do dalszej obróbki. Same ścieki po przejściu przez Osadnik Imhoffa trafiały na Złoże Zraszane (biologoczne), gdzie następowało dalsze oczyszczanie.

Kolejny punkt, to osadnik wtórny: w nim oddzielano ścieki oczyszczone od osadu biologicznego. Po tym procesie ścieki oczyszczone kanałem odpływowym wracały z powrotem do natury.

20240226 093830

20240226 094214

20240226 094723

20240226 094858