Na mapie Wielunia pojawiły się nowe punkty zbiórki elektroodpadów. Pojemniki z widocznymi instrukcjami zamontowane zostały w 5 lokalizacjach: przy ulicach Wodnej, Głębokiej, Zielonej, Sadowej oraz w sąsiedztwie Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - przy skateparku.

20240102 111928

2024

Informujemy o zmianie taryf, cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Nowe taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Wieluń

obowiązują od dnia 03.01.2024 r.

-Decyzja
-Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie gminy Wieluń

 

jakosc

 

BożeNarodzenie 2023