Dział Oczyszczania Miasta

  • wywóz nieczystości stałych i płynnych;
  • eksploatacja składowiska odpadów stałych;
  • utrzymanie zieleni;
  • organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Składowisko odpadów komunalnych w Rudzie

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Wieluń